Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

A. Prodávající je Petr Havrda, se sídlem Žďár nad Orlicí 146, 517 21, IČO 749 22 181, zapsaný u živnostenského úřadu., (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo

B. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

C. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

D. Zpracování osobních údajů je prováděno  správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatelem služby Shoptet, a.s. Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika,  DIČ: CZ28935675, IČO: 28935675. Společnost je v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: B 25395/MSPH
 • Česká pošta, s.p., sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, DIČ: CZ47114983, IČO: 47114983. Společnost je v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 756
 • Společnost Zásilkovna s.r.o., sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, DIČ: CZ28408306, IČO: 28408306, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387
 • Comgate a.s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, DIČ: CZ27924505, IČO: 279 245 05. Společnost je v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka: B 3755
 • Balíková přeprava, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, DIČ: CZ61329266, IČO: 61329266. Společnost je v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 52346/MSPH

 

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

E. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@yuppi.cz

F. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.yuppi.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 2. základní funkčnosti webových stránek
 3. usnadnění nabídky produktů návštěvníků (ukládání prohlížených produktů a stránek, nákupní chování)

 

 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  1. Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  2. Poskytovatelem služby Hotjar, provozované společností Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe 
  3. Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  4. Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  5. Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
  6. Lukáš Dubina (UX designer), sídlem A. Roškotové 1355, 25801, Vlašim, ČR
  7. Marketingová agentura Netstep (správce PPC reklamy – AdWords, Sklik), provozovaná společností Netstep s.r.o., sídlem Lidická 1721/20, 796 01, Prostějov, ČR
  8. Smartsupp.com, s.r.o., sídlem Šumavská 31, Veveří, 602 00 Brno, DIČ: CZ 03668681, IČO: 03668681. Společnost je v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: C 86206/KSBR 
  9. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

 

 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

 1. zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 3. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 6. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 7. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 8. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 9. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jak nastavit nebo odmítnout cookies

Používání souborů cookies můžete nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Doporučujeme vám, abyste cookies nechali zapnuté. Například pokud zablokujete nebo odmítnete některé soubory cookies, nebudete se moci přihlásit a využívat všechny naše vychytávky, které vám ušetří moře času.

Informace o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies:

Chrome, FirefoxInternet Explorer, SafariAndroid