Deník

Deník vám uchová vaše zážitky, dojmy, události, zaznamená myšlenky, postřehy, nápady. Do deníku si zaznamenáte svůj každodenní život a díky deníku se budete vracet ke svým vzpomínkám. Můžete si vytvořit deník tematický (cestovní, pracovní, čtenářský, sportovní, kulturní..). Svůj deník doplňujte fotografiemi, samolepkami, malůvkami, bude pro vás radost ho zpětně otevřít a listovat jeho stranami.