Lineatura

Lineatura vyjadřuje hustotu a druh řádkování v sešitech a zápisnících. Řádkování neboli lineatura je tvořeno několika způsoby: linky, tečky, čtverečky nebo jsou strany zcela čisté (bez lineatury).