Seznam úkolů

„To do list“ je seznam naplánovaných úkolů a činností, které musíme v daném čase splnit. "To do listy" poskytují přehled a motivují ke splnění cílů. Obsahují políčko k zaškrtnutí, ve kterém si označíte dokončení úkolu. „To do list“ můžete mít již předtištěný nebo si seznam úkolů sami vytvořte a nakreslete podle svých představ a potřeb.