Učitelský diář

Pro učitele máme skvělého pomocníka – učitelský diář. Každý si vybere podle svých priorit a potřeb. Zvolte si diář ve velikosti BIG nebo CLASSIC. Obě velikosti mají datovanou i nedatovanou variantu. Stejně jako studentské diáře začíná datovaná varianta srpnem a končí červencem.
Týdenní přehled diářů je v horizontálním rozvržení (dny jsou řazené pod sebe) a není zde víkend.
Učitelské diáře jsou vybaveny klasifikačními listy. Své poznámky a záznamy můžete doplňovat a zvýrazňovat samolepkami s učitelskou tématikou. Diář je možné dál rozšiřovat podle potřeby o další listy na poznámky s vašimi nápady, postřehy, přípravami. Stránky lze vyndávat a opět vracet či vkládat nové, rozšiřovat o další náplň do diáře.