Vodovky

Vodou ředitelné barvy v plastovém pouzdře, které známe z dětských let a hodin výtvarné výchovy. Vodovky se svou nízkou pigmentací, světlostálostí a celkovou kvalitou nevyrovnají kvalitě akvarelových barev. Mnohé akvarelové techniky jsou vodovkami neproveditelné.